Landgoed

Het landgoed van 6 hectare biedt bos, natuurterrein, waterpartijen, fruitbomen, weilanden, rijbaan en een heerlijke tuin waar u kunt verblijven.  De diverse buitenhaarden, houtgestookte hottub geven zomer en winteravond mogelijkheden voor het echte buitenleven.  Ruim 80% van de weilanden van het landgoed is natuurgrond. Deze weilanden worden gemaaid, maar niet bemest, waardoor het bodemleven natuurlijker is geworden na een periode van bewerking voor de landbouw. De percelen liggen in een breed beekdal, nabij het natuurgebied de Lemelerberg. Deze stuwwal is zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan en is vooral bijzonder vanwege haar grote hoeveelheid jeneverbessen en de zandhagedis.


Natuurontwikkeling

 In het najaar van 2021 wordt aan de zuidkant van het Landgoed een amfibienpool gemaakt van 1000m2 met diverse taluds en hoogteverschillen. Zo zal er nat schraalland  en vochtig hooiland ontstaan. Zo wordt er een tussen de Lemelerberg en het en het Giethmense veld meer verbinding gecreeerd.

Op het landgoed broeden vele vogelsoorten in de bomen, kastjes en op de richeltjes, holtes die de opstallen bieden. De gierzwaluw komt elk jaar weer terug en we kijken elk jaar weer uit naar de dag van de eerste vliegles.