Landgoed

Het landgoed van 6 hectare biedt bos, natuurterrein, waterpartijen, fruitbomen, weilanden, rijbaan en een heerlijke tuin waar u kunt verblijven.  De diverse buitenhaarden, hout gestookte hottub geven zomer en winteravond mogelijkheden voor het echte buitenleven.  Ruim 80% van de weilanden van het landgoed is natuurgrond. Deze weilanden worden gemaaid, maar niet bemest, waardoor het bodemleven natuurlijker is geworden na een periode van bewerking voor de landbouw. De percelen liggen in een breed beekdal, nabij het natuurgebied de Lemelerberg. Deze stuwwal is zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan en is vooral bijzonder vanwege haar grote hoeveelheid jeneverbessen en de zandhagedis.  Reeën, hazen en roofvogels hebben de ruimte .  Hier is het nog echt donker en zijn de sterren goed te zien. Het Vlier is een fijne locatie om met uw familie of vrienden te genieten van het buitenleven. Ook voor bedrijven is de locatie geschikt om te vergaderen en te genieten van het natuurschoon op het landgoed. 


NATUUR

 De aanleg van de amfibie poel van 1000m2 is afgerond in voorjaar 2022. De poel is op het diepste punt 2 meter diep en heeft naar de zuidkant een steile oever en de noordkant twee taluds. Zo zal er nat schraalland  en vochtig hooiland ontstaan. Hiermee is er een robuustere verbinding tussen de Lemelerberg en het en het Giethmense veld meer verbinding gecreëerd. 

Er zijn diverse mengsels ingezaaid om zowel op het nattere als drogere gedeelte een diversiteit te krijgen van soorten bloemen. 

Op het landgoed broeden vele vogelsoorten in de bomen, kastjes en op de richeltjes, holtes die de opstallen bieden. De gierzwaluw komt elk jaar weer terug en we kijken elk jaar weer uit naar de dag van de eerste vliegles. Op de grote eiken op het zuiden hangen de vleermuiskasten. Deze dieren die in de nacht leven hebben een fijne plek op het landgoed en houden de processierups op grote afstand.