Natuur

 De aanleg van de amfibie poel van 1000m2 is afgerond in voorjaar 2022. De poel is op het diepste punt 2 meter diep en heeft naar de zuidkant een steile oever en de noordkant twee taluds. Zo zal er nat schraalland  en vochtig hooiland ontstaan. Hiermee is er een robuustere verbinding tussen de Lemelerberg en het en het Giethmense veld meer verbinding gecreëerd. 

Er zijn diverse mengsels ingezaaid om zowel op het nattere als drogere gedeelte een diversiteit te krijgen van soorten bloemen. 

Op het landgoed broeden vele vogelsoorten in de bomen, kastjes en op de richeltjes, holtes die de opstallen bieden. De gierzwaluw komt elk jaar weer terug en we kijken elk jaar weer uit naar de dag van de eerste vliegles. Op de grote eiken op het zuiden hangen de vleermuiskasten. Deze dieren die in de nacht leven hebben een fijne plek op het landgoed en houden de processierups op grote afstand.